Rectangles Rectangles Rectangles

01H13

Bus Land
Hydrogen tank
Hydrogen

KONFIGURÁCIA NOVÉHO
VODÍKOVÉHO AUTOBUSU

V 4Q roku 2020 sa spustilo finálne testovanie v rámci procesu získania európskej homologizácie pre elektrický model ELAN 01E. dokončenie procesu homologizácie sa očakáva v 1Q 2021. Výskumno-vývojový tím pracuje od 2Q 2020 paralelne na vývoji prototypového modelu na vodíkový pohon ELAN 01H.
Súčasťou tohto komplexného projektu je okrem vývoja a konfigurácie novej vodíkovej pohonnej jednotky aj zmena vonkajšieho a vnútorného dizaj-nu a ďalšie zlepšenie konštrukčných vlastností karosérie.

Blueprint

Technické
údaje

PALIVOVÝ ČLÁNOK 30 kw
KOMPOZITNÁ KAROSÉRIA 6,4 ton
CELK. MAX. PRÍSTUPOVÁ HMOTNOSŤ 11,5 ton
systém 600 V
vodík 3.2 kg / 100 km
kapacita 68 pasažierov
dojazd 400 km
VOLITEĽNÉ BATERRY PACK
spotreba 0,61 kwh / km
Tankovací port WEH TN1 H2

VYUŽITIA AUTOBUSU
RADU ELAN

NÍZKOPODLAŽNÝ AUTOBUS DO MESTA

Autobus je svojimi parametrami určený primárne do mestskej premávky. Jeho modulárna konštrukcia karosérie znamená, že môže mať celkovo 3 varianty svojho prevedenia, čo do počtu dverí či sedenia. Karoséria je samonosná a vyrobená z kompozitných materiálov, ktoré nepodliehajú korózii – nemá totiž žiadne zvary ani oceľové časti. Navyše je veľmi ľahká, pevná, nevodivá a nehorľavá, ľahko sa udržiava a jej životnosť pri správnej údržbe dosiahne bez problémov aj 40 rokov.

Vyrobený vodíkový model má celkovú dĺžku 7982 cm, šírku 2550 cm a výšku 2940 cm. Celkovo sa na palube odvezie komfortne 68 cestujúcich, z toho 20 má miesto na sedenie. Nástupná plošina je nízkopodlažná, ponúka tak bezbariérový prístup pre kočíky, bicykle či hendikepované osoby na invalidných vozíčkoch.

Štandardom je regulovateľná a výkonná klimatizácia s tepelným čerpadlom. Jeho funkcii napomáha aj prídavný výmenník, v ktorom sa rekuperuje zbytkové teplo získané pri premene vodíka na elektrickú energiu.

Image 60
Image 61

Vodíkový pohon

Na pohon autobusu bol použitý elektromotor Siemens Elfa s celkovým výkonom 125kW a krútiacim momentom 1019 Nm. Elektromotor je napájaný dvojicou akumulátorov s celkovou kapacitou 70kWh.

Takto poháňaný autobus dokáže prejsť až 100km na čisto elektrický pohon. Na zvýšenie dojazdu až na 400km bol do systému integrovaný vysoko efektívny vodíkový palivový článok, ktorý počas jazdy dobíja oba akumulátory maximálne s 30 kW výkonom. Energiu na to získava chemickou reakciou kyslíka a vodíka – kyslík získava z okolitého vzduchu a vodík z prídavných vysokotlakových nádrží o celkovej kapacite 10,5kg.

Vodík je skladovaný celkovo v 4 nádržiach pod tlakom 350 barov a to unikátne - v tradičnom „zadnom motorovom“ priestore. Vedľajším produktom je H2O, teda voda v podobe vodnej pary. Teplo, ktoré vzniká pri tvorbe elektrickej energie je cez špeciálny výmenník použité na vykurovanie kabíny vodiča a cestujúcich.

REKORDNE NÍZKA SPOTREBA

Vďaka kombinácii ultraľahkej modulárnej konštrukcii karosérie a vo svete unikátnemu uloženiu vodíkových nádrží dosahuje autobus rekordne nízku spotrebu vodíka - len 3,2kg/100km a celkový dojazd 400km na jedno tankovanie.

Celkovo 4 nádrže na vodík sú uložené v zadnej, „motorovej“ časti autobusu pod tlakom 350 barov, teda inak ako je tomu pri konkurenčných autobusoch, ktoré majú nádrže kvôli svojej veľkosti a kapacite uložené na streche.

Takéto riešenie prináša nášmu autobusu hneď viacero výhod – nižšiu hmotnosť použitých nádrží a menej skladovateľného vodíka, rýchlejšie tankovanie, nižšie ťažisko, lepšiu ovládateľnosť autobusu, menšie zaťaženie náprav a tým aj dlhšiu výdrž a životnosť.

Image 62
Image 63

Nulová uhlíková stopa

Nie je ekológia ako ekológia. Bežné autobusy na elektrický pohon potrebujú na svoj účel a dojazd pomerne veľké a ťažké batérie, nutné neustále dlho dobíjať z elektrickej siete.

Vodíkový autobus zo slovenskej dielne potrebuje na svoju prevádzku a rovnaký dojazd nepomerne menšie akumulátory, odpadá aj potreba ich každodenného nabíjania z elektrickej siete. Výrazne tak znižuje svoju uhlíkovú stopu a celkové ekologické zaťaženie.

Dopĺňanie vodíka do nádrží za ideálnych podmienok trvá necelých 10 minút. V prípade núdze je možné autobus naďalej dobíjať aj z elektrickej siete.